فرش ریزبافت


فرش هایی آمیخته از هنر و طراحی  نو پر رنگ بندی و بافت ظریفی هستند
  این فرش های دارای تنوع رنگ بندی و طراحی می باشند و مناسب با سلیقه ایرانی و مدرن بودن روز طراحی به محیط شما نمای زیبا می دهد ریزبافت


موردی برای نمایش وجود ندارد.